Taloudelliset tavoitteet

"Ensimmäisellä kvartaalilla maailmantalouden ja rahoitusmarkkinoiden tilanne ja näkymät piristyivät jonkun verran. Tieto rokotusten käynnistymisestä on luonut positiivisia odotuksia, ja kysyntä on säilynyt vahvana tai vahvistunut. Arvioimme asiakasteollisuuksiemme markkinatilanteen jatkuvan hyvänä ja kääntyvän parempaan suuntaan niilläkin alueilla, missä käännettä ei vielä ole tapahtunut, kuluvan vuoden aikana. " (Osavuosikatsaus Q1 2021)

Rauten strategiset tavoitteet ovat kannattavuuden parantaminen ja säilyttäminen hyvällä tasolla, kyky sopeutua suhdannevaihteluihin sekä hallittu kasvu. Taloudellisena tavoitteenamme on kasvaa markkinoita nopeammin, säilyä vakavaraisena sekä tarjota kilpailukykyistä tuottoa sijoittajillemme.

Koska tavoitteidemme toteutuminen on vahvasti sidoksissa maailmantalouden suhdannekehitykseen sekä asiakkaidemme yksittäisten investointihankkeiden ajoituksille, emme julkaise taloudellisille tavoitteillemme aikaan sidottuja tunnuslukuja.

 

Strateginen tavoite

Vuoden 2020 keskeiset toimenpiteet

Kasvaa markkinoita nopeammin

  • Hiottu Oy:n hankinta
  • 55 Me sopimus venäläisen LLC Plitwoodin kanssa
  • merkittävät panostukset uusien tuotteiden kehittämiseen ja julkaisuun, painopiste erityisesti kehittyvien markkinoiden teknologioihin
  • työn jatkuminen Kiinassa ja muilla kehittyvillä markkinoilla

Parantaa kannattavuutta

  • koronapandemian aiheuttamat määräaikaiset toimistohenkilökunnan lomautukset Suomessa
  • laajan IT-järjestelmäuudistuksen aloitus
  • investoinnit teknologiapalveluliiketominnan kehittämiseen

Ylläpitää vahva tase

  • Omavaraisuusaste 59,3 %

Kilpailukykyinen tuotto sijoittajille

  • 0,80 euron osinko*
  • Efektiivinen osinkotuotto 3,5 %*

*Rauten hallituksen ehdotus 31.3.2021 pidettävälle yhtiökokoukselle.